Realizowane projekty

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Handlowe CARCRAFT (wcześniej „TIM-REM” Tymoteusz Żerkowski) z siedzibą w: 77-300 Człuchów, ul. Wiśniowa 6 (wcześniej ul. Leśna 63/2), Umowy o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPM.01.01.01-00-363/10-00 z dnia 16 maja 2012 roku „Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności przez PPHU TIM-REM Tymoteusz Żerkowski w Człuchowie w drodze wdrożenia nowych i unowocześnionych usług kluczem do sukcesu”, realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zrealizowało przedsięwzięcie, które swoim zakresem objęło zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do wykonywania tapicerki meblowej i samochodowej, w tym zabytkowych samochodów.

Zakres przedmiotowy projektu dotyczył zakupu:

 • 2 elektrycznych maszyn do szycia (jednogłowej i dwuigłowej)
 • maszyny do szycia lekkiego i maszyny owerlok
 • maszyny do obróbki i cieniowania skóry
 • maszyny do haftowania
 • myjki ciśnieniowej do myci ai czyszczenia tapicerki i skóry
 • odkurzacza do mycia i czyszczenia tapicerki i skóry
 • 3 sztuk wózków narzędziowych i narzędzi
 • podnośnika samochodowego
 • wykonania instalacji sprężonego powietrza do maszyn produkcyjnych

Realizacja nastąpiła do lipca 2013 roku. Efektem projektu jest wprowadzenie 5 nowych usług, tj.:

 • mycie i czyszczenie tapicerki meblowej samochodowej
 • mycie i czyszczenie skór oraz naprawa skór, w tym po czyszczeniu
 • wykonywanie dekoracji okiennych i innych związanych z wystrojem wnętrz (szycie firan, zasłon, narzut, itp.)
 • cieniowanie skóry
 • wykonywanie haftów (na tapicerce, odzieży i innych materiałach)
 • oraz udoskonalonej usługi wykonywania tapicerki meblowej i samochodowej oraz szycia

Realizacja projektu pozwoliła na rozwój działalności przedsiębiorstwa, wykorzystanie jego potencjału rozwojowego i poszerzenia zakresu świadczonych usług, co byłoby niemożliwe bez otrzymania wsparcia unijnego. Wynikiem jego realizacji jest:

 • wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych o wysokiej jakości usług
 • rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
 • oszczędność surowców i energii oraz zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych
 • powstanie 3 nowych trwałych miejsc pracy
 • wzrost aktywności eksportowej firmy
 • wszechstronnych rozwój firmy
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym